• Bayer är ett globalt life science företag med kärnkompetens inom hälsa och jordbruk.

  • Genom forskning och innovation förbättrar vi hälsa för människor, djur och växter.

Socialt ansvar

Vi arbetar för ett bättre liv

Socialt ansvar är en integrerad del av Bayers hållbarhetsstrategi. Vi betraktar oss själv som en ansvarig "corporate citizen" i de mer än 150 länder vi driver vår verksamhet.

Läs mer

Innovation

Öppna innovationsprogram

Bayer har 13 olika öppna innovationsprogram som söker efter nya idéer och erbjuder stora möjligheter för start-ups.

mer

Bayerkoncernen:

Sök

Video:

Uppdaterad: 19.04.2017  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×